English version Deutsche Fassung Česká verze
TYPIZOVANÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM DŘEVĚNÝCH LÁVEK A MOSTŮ
PRO MÍSTNÍ A ÚČELOVÉ KOMUNIKACE

Úvod

Účelem systému LAMO je převedení místních a účelových komunikací přes překážky jako jsou vodní toky, rigoly, tratě ČD, komunikace apod. všude tam, kde je z technických, nebo ekonomických důvodů možné osadit jednoduchou dřevěnou mostní konstrukci. LAMO nabízí rychlé a levné řešení s možností volby rozpětí konstrukce a se třemi stupni únosnosti odpovídajícími potřebám místní dopravy.

Nosná konstrukce stavebnicového systému LAMO je navržena ze základních typových prvků a vznikla ve spolupráci firem PONTEX a SANTECH CZ. Vlastní konstrukce jsou celodřevěné, zesílené pomocí uhlíkových CFK lamel s nezbytnými ocelovými spojovými prvky. Ocelové spojovací a výztužné prvky jsou ošetřeny vhodnou protikorozní ochrannou.

Systém LAMO je navržen tak, aby maximálně využíval obnovitelné suroviny a aby jeho výroba, montáž a následné používaní minimálně zatěžovalo životní prostředí. Dalším příznivým faktorem těchto lávek a mostů je přirozené začlenění do krajiny.

© 2007 LAMO | powered by DVCentrum | Valid XHTML 1.0! | Valid CSS!